CBOV: Centraal Bureau Overbruggingsgarantie
CBOV is een onafhankelijke organisatie die alle processen rond de Overbruggingsgarantie organiseert en beheert. De belangrijkste taken die het CBOV in dat kader vervult zijn:

  • Informatiepunt en vraagbaak voor alle bij de Overbruggingsgarantie betrokken partijen: consument, makelaar, projectontwikkelaar en notaris.
  • De registratie van woningen die worden aangeboden met Overbruggingsgarantie.
  • De registratie en dossiervorming van de woningen die worden verkocht met Overbruggingsgarantie.
  • De controle op de verkoop van de woning van de kopers in samenwerking met diens makelaar.
  • Het verstrekken van de uitbetalingsopdrachten aan de notaris.
  • De registratie van bevoegde en deelnemende makelaars, projectontwikkelaars en notarissen.
  • Vermelding van het woningaanbod met Overbruggingsgarantie op de website van CBOV.

Initiatief binnen de makelaardij                                                                            Overbruggingsgarantie is de oplossing voor een bekend probleem: dubbele woonlasten bij aankoop van een woning. Wanneer het gaat om de aankoop van een woning stellen veel mensen die beslissing uit omdat zij liever eerst hun eigen woning verkopen. Logisch, want dubbele woonlasten kunnen (te) zwaar wegen. Binnen de makelaardij werd dit probleem herkend en is gewerkt aan een gedegen en bovenal eenvoudige oplossing. Die is er dus in de vorm van Overbruggingsgarantie.

De Overbruggingsgarantie: voor koper en verkoper
De makelaar is bij een breed publiek bekend als deskundig bemiddelaar tussen kandidaat kopers en verkopers van woningen. Overbruggingsgarantie werkt exact volgens dat principe. Bij de totstandkoming van de Overbruggingsgarantie zijn geen banken of andere financiële instellingen betrokken. De verkoper besluit om zijn/haar huis aan te bieden met Overbruggingsgarantie en maakt daarmee het aanbod aantrekkelijker voor kandidaat kopers.